چشم انداز

ساماندهی داده ها با راهکارهای خلاقانه جهت تصمیم سازی


بیانیه ماموریت

شرکت آرا روش اشا با ارائه راهکارهای خلاقانه و نرم افزارهای کاربردی
به منظور ارزش بخشیدن به داده ها
توانمندسازی با اطلاعات تصمیم سازی مطمئن پشتیبانی متفاوت
و تکیه بر کارکنان متعهد و با انگیزه و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، فناوری و مدیریتی در محدوده جغرافیای ایران فعالیت دارد.

بیانیه ارزش

اشا: وجود راستی و درستی در تمامی امور
بهبود مستمر: ارتقا مداوم سیستم ها و فرآیندها
مسئولیت پذیری: پاسخگویی و احترام به حقوق خود و دیگران
کیفیت: عملکرد ممتاز در تمامی فعالیتها و رعایت استانداردهای کیفی
یادگیری: حمایت از رشد فردی و حرفه ای همکاران، اشتراک و انتقال دانش و تجربیات فی مابین
کار تیمی: نگرش فرآیندی در انجام فعالیتها، جلب مشارکت و توانمندسازی همکاران، ایجاد ارزش های مشترک و فرهنگ اعتماد

انجام کلیه فعالیت های طراحی، مشاوره، اجرا، ارائه و برنامه نویسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی
انجام کلیه فعالیت های مربوط به خدمات حسابداری و خدمات مدیریتی
برگزاری جلسات و کنفرانس های مدیریتی و انگیزشی
انجام امور مرتبط با خدمات تحقیقاتی و خدمات فعالیت های مطالعاتی

 

دفتر مرکزی

اصفـهـان / بـزرگـراه خـیـام / نـبـش بوسـتـان فـرشـتـگـان / کوچه 26 (شهـریار) / پلاک 1


031 3 771 5002


 

دفتر تهران

خیابان میرداماد / خیابان تبریزیان / خیابان هفتم / پلاک 34 / واحد ششم


0912 956 85 47

دانش از مهمترين نتايجی است که باعث ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان مي شود