آموزش نصب SQL SERVER 2008 R2

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای از مایکروسافت است که هدف اصلی آن ذخیره و مدیریت اطلاعات و داده هاست. این سیستم از عملیات مختلف تجاری، عملیات تحلیل داده و پردازش معاملات پشتیبانی می کند.

دانش از مهمترين نتايجی است که باعث ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان مي شود